© 2024 Pluto Inc. Med ensamrätt.

The History of Love

Det var en gång en pojke som hette Leo som älskade en flicka som hette Alma. Leo lovade Alma att han skulle få henne att skratta hela livet. Men så kom kriget och skilde dem åt.