© 2024 Pluto Inc. Med ensamrätt.

Eric Clapton: Life in 12 Bars

'Eric Clapton - A Life In 12 Bars' kontextualiserar Eric Claptons roll i den moderna musiken och kulturhistorien.