© 2024 Pluto Inc. Med ensamrätt.

True Love or True Lies?

True Love or True Lies är en realityserie i tio delar som utforskar hur förhållanden fungerar i dagens samhälle. I tävlingen ser vi sex par - som alla anser att deras förhållande är det bästa - som tävlar emot varandra.