The Babymakers

Etter å ha prøvd alt for å gjøre sin kone Audrey gravid, innser Tommy til sin store forferdelse at han skyter “blankt”.