Military Wives

Kvinnene på en militærbase i England forsøker å styre tankene vekk fra deres bekymringer, og ideen om et sangkor tar form. Men ingen av dem hadde forventet at de skulle få opptre i Royal Albert Hall.