No Stranger Than Love

Hva er merkeligere enn det store hullet som åpner seg i Lucy Sherringtons stuegulv. Kjærligheten, virker det som.