Land and Freedom

Overbevist till att hjelpe de spanske republikanerne i kampen mot det fascistiske nasjonalistopprøret drar den unge arbeidsledige Carr, som er medlem av kommunistpartiet, fra Liverpool og reiser til Spania for å bli med de internasjonale brigadene.