The Limits of Control

Selv det uoppnåelige har en grense. En enstøing på den mørke siden av loven. Oppgaven hans er snart fullført, men likevel stoler han ikke på noen. Alle andre forsøker derimot å få noe av ham.