K-19: The Widowmaker

I 1961 legger Sovjetunionens første atomubåt ut på sin jomfrureise i Nord-Atlanteren. Men ubåten fungerer ikke bra, og når det oppstår en alvorlig feil med atomreaktoren, har den skjebnesvangre konsekvenser for mannskapet.