My Generation

Dokumentaren "My Generation" med Michael Caine utforsker den kulturelle revolusjonen på 1960-tallet og dens påvirkning på samfunnet gjennom skuespillerens egne minner og arkivopptak.