The Shock Doctrine

En undersøkelse av "katastrofekapitalisme", basert på Naomi Kleins forslag om at nyliberal kapitalisme lever av naturkatastrofer, krig og terror for å etablere dens dominans.