RUSS

Vi følger russebussene Oljefondet 2020, Fuck The Rules 2020 og Idiokratiet 2020. Dette skulle bli tidenes russefeiring, men med en verdensomspennende pandemi hengende over seg går ikke alt som planlagt.