Afrika sett fra luften

Fly over savanner, førhistoriske formasjoner og inn i menneskehetens vugge.