Teen Mom Family Reunion

What mum doesn't need a break? Dette er årsaken til at medlemmer fra hele 'Teen Mom'-konseptet drar på ferie i tropene. Men alt er ikke bare hvile og avslapping.