Years of Living Dangerously

Få et dypere innblikk i noen av de mest presserende problemene knyttet til klimaforandringer og mulige løsninger på disse.