The Twilight Zone

Du reiser til en annen dimensjon, en dimensjon ikke bare av syn og lyd, men av sinn. En reise inn i et fantastisk land hvor fantasien har ingen grenser. Kult-serien fra Rod Sterling har landet! Programmet vises uten undertekst.