Ridiculousness

Rob Dyrdek er programleder for et show med videoklipp fra internett sammen med berømte gjester og sine medverter Sterling "Steelo" Brim og Chanel West Coast.