Fathers & Daughters

Jake Davis, en Pulitzerbelönad författare tappar helt fotfästet när en bilolycka med dödlig utgång lämnar honom ensam med en femårig dotter, Katie. Förföljd av skuldkänslor efter förlusten av sin fru, försöker han få de dagliga rutinerna att fungera.