The Fifth Estate

Det är Daniel Domscheit-Bergs egen bok "Inside WikiLeaks" samt journalisterna David Leigh och Luke Hardings the Guardian bok "WikiLeaks" som ligger till grund för denna autentiska thriller om internets mest kontroversiella adress.