Ascension

1963 startade USAs regering ett hemligt rymdprogram för att rädda mänskligheten. Ascension var mänsklighetens livbåt.